Vitocal sú špičkové tepelné čerpadlá firmy Viessmann, ktoré využívajú obnoviteľnú energiu zo vzduchu, podzemnej vody alebo pôdy. Ich používaním sa znižuje spotreba fosílnych palív, šetrí sa energia a znižujú sa emisie škodlivých skleníkových plynov. V letných mesiacoch poskytujú funkciu chladenia „Active Cooling“ alebo „Natural Cooling“.