Záručný a pozáručný servis zariadení Viessmann

Spoločnosť 3MH, s.r.o. je autorizovaným servisným partnerom zariadení Viessmann. V rámci servisných úkonov vykonávame:

  • Záručný a pozáručný servis zariadení VIESSMANN do výkonu 1750 kW
  • Elektrotechnické práce – montáž systémov MaR
  • Uvedenie do prevádzky kotlov, solárnych a regulačných systémov do prevádzky s príslušnými meraniami.
  • Plnenie solárnych systémov

Víkendovú poruchovú službu poskytujeme v období od 1. októbra do 31. marca v čase od 8:00 do 12:00.

Servis a opravy podlahových vykurovaní

Máte nainštalované podlahové vykurovanie staršej konštrukcie s jednoduchými rúrkami bez kyslíkovej bariéry? Zistili ste, že počas viacročnej prevádzky kúrenie stráca účinnosť, že občas prehrdzavie radiátor, mechanicky sa poškodí čerpadlo, alebo platíte vysoké účty za servis extrémne znečisteného výmenníka kotla? Tieto príznaky sú typické pre systémy podlahového vykurovania staršej konštrukcie, kde sa používali rúrky najmä z polypropylénov ( Mosten 55.297 , Vestolen P9421, Hostalen, Daplen, Tipplen a podobne) bez kyslíkovej bariéry. V týchto potrubiach sa tvoria kaly, ktoré sú síce rozpustné, ale počas letného režimu bez cirkulácie príde k ich sedimentácii v miestach s najväčším hydraulickým odporom. Tým, že objem kalov sa každoročne zväčšuje, postupne dochádza k obmedzeniu cirkulácie vykurovacej vody. Poškodenia vykurovacích telies, alebo oceľových, či liatinových súčastí kotla, alebo vykurovacej sústavy sú zapríčinené masívnou oxidickou koróziou, pretože systém je dopovaný kyslíkom pri akejkoľvek zmene teploty. Zmena množstva kyslíka v sústave sa samozrejme prejaví aj na pH sústavy, keď z pôvodnej hodnoty pH 7,9 – 9 , klesne pH na hodnotu 3 – 5. Tým je otvorená cesta aj pre elektrochemickú formu korózie ( medzi kotlom a vykurovacím telesom je možné namerať EMN 0,7 – 1 V!). Paradoxne, čím je systém lepšie postavený, tým viac sa tieto efekty môžu prejaviť. Ako sa teda vysporiadať s týmito problémami? Využite naše takmer dvadsaťročné skúsenosti s podlahovým vykurovaním a plastovými materiálmi. Po dôkladnej analýze systému postupujeme nasledovne:

  • Odoberieme vzorku vody a kalov a vykonáme základnú analýzu
  • Stanovíme postup prác s cenovou ponukou
  • Potom nasleduje fáza čistenia pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku – z vykurovacieho systému s plochou cca 150 m2 dokážeme extrahovať aj niekoľko kg kalov.
  • Po vypláchnutí systému nadávkujeme do systému inhibítor, ktorý vytvorí na vnútornom povrchu potrubí a armatúr pasivačný povlak a obmedzí tvorbu kalov a koróziu.
  • Koncentráciu inhibítora skontrolujeme na odobratej vzorke.

Podobne vieme opraviť aj poškodené vykurovacie okruhy bez prácneho sekania do úniku 24 l vody za deň (aj pri extrémnych únikoch do 400 l za deň).