1. Informácie o prevádzkovateľovi webovej prezentácie

Prevádzkovateľom tejto webovej prezentácie je:

3MH, s.r.o.
Bratislavská 78/24
924 01 Galanta

IČO: 36790095
DIČ: 2022394132
IČ DPH: SK2022394132

Stanovenou zodpovednou osobou je: Ing. Milan Hutera, PhD. Kontakt: 3mh[zavináč]3mh.sk

2. Základné tézy ochrany osobných údajov

Vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov je naša priorita. Osobné údaje o vás ako o našich klientoch zbierame iba v najnutnejšom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie poslania tejto webovej prezentácie. Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neprenajmeme, nezverejníme alebo iným spôsobom neposkytneme tretím stranám za účelom ďalšieho alebo nevyžiadaného marketingu.

3. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V rámci platnej legislatívy o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá platí v celej Európskej únii, máte ako užívateľ tieto práva:

 • právo byť informovaný o zbieraní osobných údajov – na čo v rámci našej webovej prezentácie slúži táto podstránka, kde podrobne informujeme o spôsoboch zbierania a používania osobných údajov
 • právo na prístup k osobným údajom – na požiadanie vám poskytneme osobné údaje, ktoré sme o vás získali v rámci používania tejto webovej prezentácie
 • právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov – niektoré osobné údaje ako napríklad emailové adresy, adresy doručenia alebo priezviská sa môžu meniť. Preto na základe vašej požiadavky tieto údaje, ktoré sme o vás získali v rámci používania tejto webovej prezentácie a ktoré už nie sú aktuálne, opravíme alebo doplníme ich aktuálnou podobou
 • právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) – na základe vašej požiadavky môžu byť všetky osobné údaje, ktoré sme o vás získali v rámci používania tejto webovej prezentácie, vymazané. V prípade, že boli osobné údaje použité na vystavenie faktúry pri nákupe, je však našou zákonnou povinnosťou uchovávať tieto osobné údaje v účtovnej evidencii po lehotu určenú plantou legislatívou!
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov – ak je to technicky možné, vaše osobné údaje zozbierané v rámci tejto webovej prezentácie vám na základe požiadania poskytneme, aby ste ich mohli využiť na iné účely
 • právo namietať automatizované spracovanie osobných údajov – v rámci našej webovej prezentácie nepoužívame žiadne automatizované nástroje, ktoré by vyhodnocovali vaše správanie a tieto informácie používali na vašu priamu identifikáciu

4. Osobné údaje, ktoré táto webová prezentácia zbiera a ich účely

Naša webová prezentácia zbiera a používa niektoré osobné informácie pre tieto účely:

4.1. Zber dát o návštevníkoch webovej prezentácie

Ako takmer každá webová prezentácia aj táto webová prezentácia používa nástroje na zber dát o návštevníkoch. Túto funkciu zabezpečuje služba StatCounter. Zozbierané dáta používame na určenie, koľko užívateľov našu webovú prezentáciu navštevuje, ako našu webovú prezentáciu objavili a akým spôsobom sa po nej pohybujú. Služba StatCounter poskytuje aj informácie o geografickej polohe užívateľa, type zariadenia, ktoré užívateľ používa, type internetového prehliadača, type operačného systému užívateľa alebo IP adresu poskytovateľa internetového pripojenia užívateľa. Tieto údaje však nie je možné použiť na priamu identifikáciu návštevníka, pokiaľ sa jeho rola nezmení na rolu zákazníka. Všetky údaje o návštevníkoch webovej prezentácie sú uložené a chránené na serveroch služby StatCounter.

Služba StatCounter pre zber údajov o návštevníkoch využíva súbory Cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies tejto služby nájdete tu: http://statcounter.com/about/cookies/ (text je v anglickom jazyku). Ak si neželáte, aby bol váš pohyb po našej webovej prezentácii zaznamenaný, môžete používanie súborov Cookies zakázať priamo vo vašom internetovom prehliadači. Bližšie informácie o zákaze používania súborov Cookies nájdete v nápovede vášho internetového prehliadača.

4.2. Zber osobných údajov pre účely spracovania cenovej ponuky

Primárnym účelom tejto webovej prezentácie je predaj a montáž vykurovacích systémov alebo vykurovacej techniky. Keďže podmienky inštalácie a prevádzky tejto techniky sú vo väčšine prípadoch jedinečné, pre optimálny návrh riešenia je potrebné vypracovať cenovú ponuku. Formulár na vypracovanie cenovej ponuky sa nachádza pri každom produkte na našej webovej prezentácii. Osobné údaje, ktoré v rámci tohto formulára zbierame, sú:

 • Meno a priezvisko – pre účely vystavenia daňového dokladu k realizovanej cenovej ponuke alebo k dodávke objednaného inštalačného materiálu
 • Adresa stavby – pre účely vypracovania cenovej ponuky, konkrétne pre špecifikáciu dopravných nákladov a iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti
 • Emailová adresa – pre účely zaslania vypracovanej cenovej ponuky, prípadne pre konzultáciu vašich osobitných požiadaviek k cenovej ponuke.
 • Telefonický kontakt – pre účely promptného kontaktovania počas spracovávania cenovej ponuky, dohodnutia termínu obhliadky stavby, prípadne pre konzultáciu vašich osobitných požiadaviek k cenovej ponuke
 • Technické informácie o žiadosti o cenovú ponuku – ako sú čas, dátum a IP adresa, z ktorej bola objednávka vykonaná.

Osobné údaje, ktoré sme získali v rámci formulárov pre vypracovanie cenovej ponuky, sú uložené v databáze našej webovej prezentácie. Všetka komunikácia medzi užívateľom a webovou prezentáciou prebieha prostredníctvom šifrovaného pripojenia HTTPS.

4.3. Emailová komunikácia a kontaktné formuláre

Ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára, žiadne z údajov, ktoré uvediete nebudú uložené v databáze tejto webovej prezentácie, alebo tretích spracovateľov dát, ktoré táto webová prezentácia využíva. Vaša emailová komunikácia je šifrovaná použitím 256-bitového kľúča v rámci technológie SHA-2.

4.4. Zasielanie noviniek emailom (newsletter)

Ak sa rozhodnete odoberať občasné novinky z našej webovej prezentácie zasielané emailom (známe pod názvom „newsletter“), vaše meno a emailová adresa sa odošlú do služby Mailchimp, ktorú naša webová prezentácia na tieto účely využíva. Vaše meno a emailová adresa nebudú uložené v databáze tejto webovej prezentácie, ani na lokálnych počítačoch našej spoločnosti. Vaše údaje zostanú v databáze služby Mailchimp, pokým túto službu budeme využívať, alebo ak sa dobrovoľne rozhodnete odhlásiť sa z odoberania noviniek zasielaných emailom. Odhlásenie z odoberania „newslettera“ môžete realizovať kliknutím na odhlasovací odkaz (zvyčajne býva označený ako „odhlásiť sa z odberu noviniek emailom“), ktorý je súčasťou každého odoslaného „newslettera“.

5. Kde a ako sú ukladané vaše osobné údaje?

Táto webová prezentácia je uložená na serveroch spoločnosti Websupport, s.r.o, ktorá patrí k popredným poskytovateľom hostingových služieb na Slovensku. Všetka komunikácia medzi užívateľom a webovou prezentáciou prebieha prostredníctvom šifrovaného pripojenia HTTPS.

6. Prevencia úniku uložených dát

Naša webová prezentácia využíva aktívne nástroje na odhalenie potenciálnych rizík – najmä neoprávnených prístupov do užívateľského rozhrania alebo databázy. V prípade zlyhania týchto nástrojov a opatrení, neoprávneného vniknutia a úniku uložených osobných údajov z databázy tejto webovej prezentácie, alebo z databáz niektorého z našich sprostredkovateľov budeme o tomto úniku dát informovať do 72 hodín všetky relevantné inštitúcie a osoby. Toto opatrenie sa týka prípadov, kedy došlo k úniku osobných údajov, ktoré boli uložené v priamo identifikovateľnej a priraditeľnej forme.

7. Kto ešte spracúva vaše osobné údaje?

Na naplnenie cieľov tejto webovej prezentácie je potrebné, aby k niektorým osobným údajom pristupovali aj tretie strany, označované aj ako spracovatelia osobných údajov. Rozsah, účely a dôvody spracovania vašich osobných údajov týmito tretími stranami sme detailne charakterizovali v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu. Tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v rámci tejto webovej prezentácie, sídlia v Európskej únii alebo USA. Tretie strany sídliace v USA spĺňajú štandardy nakladania s osobnými údajmi EU-U.S. Privacy Shield.

8. Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Text tohto dokumentu, ktorý sa týka ochrany osobných údajov sa môže občas meniť podľa aktuálnej legislatívy alebo pri zmenách technického charakteru. O zmenách v tomto dokumente však používateľov a našich zákazníkov nebudeme explicitne informovať. Odporúčame preto z času na čas skontrolovať a prečítať si znenie tohto dokumentu. Zmeny v texte budú adekvátnym spôsobom vyznačené.