Čo je dotačný program “Zelená domácnostiam”?

Dotačný program Zelená domácnostiam predstavuje prvú etapu podpory zameranej na využívanie malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR. Celková vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 miliónov EUR z európskych a štátnych zdrojov. Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Do dotačného programu “Zelená domácnostiam” sú zaradené:

  • Tepelné čerpadlá
  • Slnečné termické kolektory
  • Fotovoltické panely
  • Kotly na biomasu
  • Veterné elektrárne

Ako získať dotáciu v rámci programu “Zelená domácnostiam”?

Žiadosť o poukážku v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” sa podáva prostredníctvom informačného systému prístupného z oficiálnej stránky dotačného programu.

Slovenská informačná a energetická agentúra upozorňuje:
O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do 6 mesiacov od tohto dátumu. Ak si svoj zámer po podaní žiadosti a potvrdení záujmu rozmyslíte, o novú poukážku na rovnaký druh zariadenia budete môcť požiadať až po 30 dňoch od vydania prechádzajúcej poukážky. Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia ukončené a poukážku ste nevyužili, požiadať o poukážku je možné v ďalšom kole.

 

Zhotoviteľ v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam”

Spoločnosť 3MH, s.r.o. – Viessmann Kompetenčné Centrum Galanta je držiteľom všetkých certifikátov a registrácií potrebných pre predaj a montáž zariadení zaradených do dotačného programu “Zelená domácnostiam”. Zoznam certifikátov:

  • Osvedčenie pre inštalatérov kotlov a pecí na biomasu (č. 2014/A/008) – platné do 2.10.2019 (Ministerstvo hospodárstva SR)
  • Osvedčenie pre inštalatérov tepelných čerpadiel (č. 2014/D/030) – platné do 12.06.2019 (Ministerstvo hospodárstva SR)
  • Osvedčenie pre inštalatérov fotovoltických a slnečných tepelných systémov (č. 2014/B/232) – platné do 06.05.2019 (Ministerstvo hospodárstva SR)
  • Certifikovaný technik tepelných čerpadiel poľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA – platný do 13.06.2019 (European Heat Pump Association)

 

Zoznam zariadení v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam”

Termické solárne kolektory Viessmann pre rodinný dom : výška dotácie  je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov. Maximálna výška dotácie je 1 750 € na inštaláciu.

Názov zariadeniaTyp zariadeniaVzorec pre výpočet dotácieVýška dotácie
Vitosol 100-F SV1A,SH1APlochý kolektor1,455 kW x 500 €/kW727 €
Vitosol 200-F SVKPlochý kolektor1,342 kW x 500 €/kW671 €
Vitosol 200-F SV2C,SH2CPlochý kolektor1,608 kW x 500 €/kW804 €
Vitosol 200-T SPE 1,63Trubicový kolektor1,104 kW x 500 €/kW552 €
Vitosol 200-T SPE 3,26Trubicový kolektor2,209 kW x 500 €/kW1104 €
Vitosol 200-T SP2A 12Trubicový kolektor1,141 kW x 500 €/kW570 €
Vitosol 200-T SP2A 24Trubicový kolektor2,276 kW x 500 €/kW1138 €
Vitosol 300-T SP3B 12Trubicový kolektor1,163 kW x 500 €/kW581 €
Vitosol 300-T SP3B 24Trubicový kolektor2,319 kW x 500 €/kW1159 €

Tepelné čerpadlá Viessmann pre rodinný dom: výška dotácie je 370 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov. Maximálna výška dotácie je 3 700 € na inštaláciu.

Názov zariadeniaTyp zariadeniaVzorec na výpočet dotácieVýška dotácie
Vitocal 200-S AWB 201.B05Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"3,700 kW x 370 €/kW1 369 €
Vitocal 200-S AWB 201.B10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"7,700 kW x 370 €/kW2 849 €
Vitocal 200-S AWB 201.C10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"7,570 kW x 370 €/kW2 801 €
Vitocal 200-S AWB 201.C13Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"9,000 kW x 370 €/kW3 330 €
Vitocal 200-S AWB 201.C16Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"11,28 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 200-S AWB-AC 201.B05Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"3,700 kW x 370 €/kW1 369 €
Vitocal 200-S AWB-AC 201.B10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"7,700 kW x 370 €/kW2 849 €
Vitocal 200-S AWB-AC 201.C10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"7,570 kW x 370 €/kW2 801 €
Vitocal 200-S AWB-AC 201.C13Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"9,000 kW x 370 €/kW3 330 €
Vitocal 200-S AWB-AC 201.C16Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"11,28 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 222-S AWT-AC 221.A05Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"3,700 kW x 370 €/kW1 369 €
Vitocal 222-S AWT-AC 221.A10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"7,700 kW x 370 €/kW2 849 €
Vitocal 222-S AWT-AC 221.B10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"7,570 kW x 370 €/kW2 801 €
Vitocal 222-S AWT-AC 221.B13Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"9,000 kW x 370 €/kW3 330 €
Vitocal 222-S AWT-AC 221.B16Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"11,28 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 242-S AWT-AC 241.A05Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"3,700 kW x 370 €/kW1 369 €
Vitocal 242-S AWT-AC 241.A10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"7,700 kW x 370 €/kW2 849 €
Vitocal 242-S AWT-AC 241.B10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"7,570 kW x 370 €/kW2 801 €
Vitocal 242-S AWT-AC 241.B13Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"9,000 kW x 370 €/kW3 330 €
Vitocal 242-S AWT-AC 241.B16Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"11,28 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A09Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"8,621 kW x 370 €/kW3 189€
Vitocal 300-A AWO-AC 301.A09Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"8,621 kW x 370 €/kW3 189€
Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"6,912 kW x 370 €/kW2 557 €
Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"8,500 kW x 370 €/kW3 145 €
Vitocal 350-A AWH-I 351.A10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"10,60 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 350-A AWH-I 351.A14Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"15,04 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 350-A AWH-O 351.A10Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"10,60 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 350-A AWH-O 351.A14Tepelné čerpadlo "vzduch/voda"15,04 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 200-G BWC 201.A08Tepelné čerpadlo "pôda/voda"7,726 kW x 370 €/kW2 858 €
Vitocal 200-G BWC 201.A10Tepelné čerpadlo "pôda/voda"9,744 kW x 370 €/kW3 605 €
Vitocal 200-G BWC 201.A13Tepelné čerpadlo "pôda/voda"13,05 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 200-G BWC 201.A17Tepelné čerpadlo "pôda/voda"17,20 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 200-G WWC 201.A08Tepelné čerpadlo "voda/voda"9,857 kW x 370 €/kW3 647 €
Vitocal 200-G WWC 201.A10Tepelné čerpadlo "voda/voda"12,66 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 200-G WWC 201.A13Tepelné čerpadlo "voda/voda"16,89 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 200-G WWC 201.A17Tepelné čerpadlo "voda/voda"22,07 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 222-G BWT 221.A06Tepelné čerpadlo "pôda/voda"6,050 kW x 370 €/kW2 238 €
Vitocal 222-G BWT 221.A08Tepelné čerpadlo "pôda/voda"7,370 kW x 370 €/kW2 727 €
Vitocal 222-G BWT 221.A10Tepelné čerpadlo "pôda/voda"10,04 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 242-G BWT 241.A06Tepelné čerpadlo "pôda/voda"6,050 kW x 370 €/kW2 238 €
Vitocal 242-G BWT 241.A08Tepelné čerpadlo "pôda/voda"7,370 kW x 370 €/kW2 727 €
Vitocal 242-G BWT 241.A10Tepelné čerpadlo "pôda/voda"10,04 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BW 301.B06Tepelné čerpadlo "pôda/voda"5,790 kW x 370 €/kW2 142 €
Vitocal 300-G BW 301.B08Tepelné čerpadlo "pôda/voda"7,640 kW x 370 €/kW2 826 €
Vitocal 300-G BW 301.B10Tepelné čerpadlo "pôda/voda"10,36 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BW 301.B13Tepelné čerpadlo "pôda/voda"13,21 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BW 301.B17Tepelné čerpadlo "pôda/voda"17,24 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BWC 301.B06Tepelné čerpadlo "pôda/voda"5,840 kW x 370 €/kW2 160 €
Vitocal 300-G BWC 301.B08Tepelné čerpadlo "pôda/voda"7,640 kW x 370 €/kW2 826 €
Vitocal 300-G BWC 301.B10Tepelné čerpadlo "pôda/voda"10,36 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BWC 301.B13Tepelné čerpadlo "pôda/voda"13,46 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BWC 301.B17Tepelné čerpadlo "pôda/voda"17,24 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BW 301.B06Tepelné čerpadlo "voda/voda"7,650 kW x 370 €/kW2 830 €
Vitocal 300-G BW 301.B08Tepelné čerpadlo "voda/voda"10,18 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BW 301.B10Tepelné čerpadlo "voda/voda"13,51 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BW 301.B13Tepelné čerpadlo "voda/voda"17,43 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BW 301.B17Tepelné čerpadlo "voda/voda"22,59 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BWC 301.B06Tepelné čerpadlo "voda/voda"7,620 kW x 370 €/kW2 819 €
Vitocal 300-G BWC 301.B08Tepelné čerpadlo "voda/voda"10,18 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BWC 301.B10Tepelné čerpadlo "voda/voda"13,51 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BWC 301.B13Tepelné čerpadlo "voda/voda"17,58 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 300-G BWC 301.B17Tepelné čerpadlo "voda/voda"22,59 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 333-G BWT 331.B06Tepelné čerpadlo "pôda/voda"5,720 kW x 370 €/kW2 116 €
Vitocal 333-G BWT 331.B08Tepelné čerpadlo "pôda/voda"7,640 kW x 370 €/kW2 826 €
Vitocal 333-G BWT 331.B10Tepelné čerpadlo "pôda/voda"10,41 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 333-G BWT-NC 331.B06Tepelné čerpadlo "pôda/voda"5,720 kW x 370 €/kW2 116 €
Vitocal 333-G BWT-NC 331.B08Tepelné čerpadlo "pôda/voda"7,640 kW x 370 €/kW2 826 €
Vitocal 333-G BWT-NC 331.B10Tepelné čerpadlo "pôda/voda"10,41 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 343-G BWT 341.B06Tepelné čerpadlo "pôda/voda"5,720 kW x 370 €/kW2 116 €
Vitocal 343-G BWT 341.B08Tepelné čerpadlo "pôda/voda"7,640 kW x 370 €/kW2 826 €
Vitocal 343-G BWT 341.B10Tepelné čerpadlo "pôda/voda"10,41 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 333-G BWT 331.B067,540 kW x 370 €/kW2 790 €
Vitocal 333-G BWT 331.B0810,19 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 333-G BWT 331.B1013,56 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 333-G BWT-NC 331.B067,540 kW x 370 €/kW2 790 €
Vitocal 333-G BWT-NC 331.B0810,19 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 333-G BWT-NC 331.B1013,56 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 343-G BWT 341.B067,540 kW x 370 €/kW2 790 €
Vitocal 343-G BWT 341.B0810,19 kW x 370 €/kW3 700 €
Vitocal 343-G BWT 341.B1013,56 kW x 370 €/kW3 700 €

Kotly na biomasu Viessmann pre rodinný dom: výška dotácie je 100 €/kW inštalovaného výkonu. Maximálna výška dotácie je 1 500 € na rodinný dom. Pre bytový dom je maximálna výška dotácie 25 000 €.

Názov zariadeniaTyp zariadeniaVzorec na výpočet dotácieVýška dotácie
Vitoligno 100-S typ VL1B 60kWna splyňovanie dreva60 kWx100€/kW1500
Vitoligno 250-F typ 45 35 kWna drevnú štiepku35 kWx100€/kW1500
Vitoligno 250-F typ 45 35 kWna pelety35 kWx100€/kW1500
Vitoligno 250-F typ 45 49 kWna splyňovanie dreva49 kWx100€/kW1500
Vitoligno 250-F typ 85 70 kWna drevnú štiepku70 kWx100€/kW1500
Vitoligno 250-F typ 85 70 kWna pelety70 kWx100€/kW1500
Vitoligno 250-S typ 35 40 kWna splyňovanie dreva40 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-C 32 kWna pelety32 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-C 40 kWna pelety40 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-C 48 kWna pelety48 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-C VL3C 18 kWna pelety18 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-C VL3C 24 kWna pelety24 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-H 101 kWna drevnú štiepku101 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-H 101 kWna pelety101 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-H 50 kWna pelety50 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-H 50 kWna drevnú štiepku50 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-H 60 kWna drevnú štiepku60 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-H 60 kWna pelety60 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-H 80 kWna pelety80 kWx100€/kW1500
Vitoligno 300-H 80 kWna drevnú štiepku80 kWx100€/kW1500